IV Międzynarodowy Kongres
Płatności Bezgotówkowych

22-23 marca 2016 r. , Warszawa

O kongresie

Zapraszamy w marcu 2016.

Więcej

22-23 marca 2016 r. , Hotel Sheraton, Warszawa

Data i miejsce

Więcej

2 dni (dzień I: 9:00 – 16:00, dzień II: 9:00 – 15:00; Gala wieczorem dnia pierwszego)

Czas trwania

Więcej

Spodziewamy się około 300 przedstawicieli nauki, biznesu, administracji publicznej i mediów zajmujących się problematyką płatności w Polsce i w Europie

Uczestnicy

Więcej

1490zł netto
do 22 lutego 2016r.

Koszt

Więcej

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Organizatorzy

Organizowane do tej pory z inicjatywy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) trzy kongresy płatności bezgotówkowych okazały się dużym sukcesem merytorycznym i organizacyjnym oraz wpisały w kalendarz tego typu wydarzeń poświęconych obrotowi bezgotówkowemu w Polsce.

Opinie zebrane wśród uczestników poprzednich kongresów potwierdziły ich funkcję jako platformy rzeczowej i inspirującej dyskusji na temat obecnej sytuacji panującej na rynku obrotu bezgotówkowego, jak i nowych trendów oraz innowacyjnych rozwiązań.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie FROB zorganizowała w 2014 r. serię specjalistycznych forów dyskusyjnych: debatę w Business Centre Club (marzec) oraz Forum Obrotu Bezgotówkowego (czerwiec), a także spotkania z mediami, które cieszyły się dużą popularnością wśród podmiotów szeroko rozumianej branży finansowej.

Mamy nadzieję, że Kongres podtrzyma tradycję najlepszego w Polsce forum łączącego naukę, biznes i instytucje publiczne w dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością płatności bezgotówkowych.

W trakcie obrad tegorocznego Kongresu planujemy poruszyć najistotniejsze z bieżących tematów – zarówno w prezentacjach, jak i w sesjach panelowych, w których będą uczestniczyć eksperci z Polski i Unii Europejskiej. Liczymy na otwartą i odważną debatę z udziałem wszystkich uczestników Kongresu.

Organizatorzy

Fundacja Obrotu Bezgotówkowego

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) powstała w listopadzie 2011 roku w odpowiedzi na potrzebę zmian w zakresie funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce. Jej celem jest ukształtowanie zrównoważonego rynku płatności bezgotówkowych, którego podstawowym warunkiem jest obniżenie prowizji ponoszonych przez akceptantów kart płatniczych. W tym celu Fundacja podejmuje działania o charakterze legislacyjnym, informacyjnym i edukacyjnym. FROB reprezentuje zarówno podmioty akceptujące karty płatnicze, jak i te, które nie rozpoczęły jeszcze akceptacji płatności bezgotówkowych. Siedziba: ul. 1 Sierpnia 1, lokal 36, 02-134 Warszawa

Program

08:00-09:00
09:00-09:30

• Robert Łaniewski, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
• Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

09:30-11:00

• Prezentacja wprowadzająca: Janusz Diemko, niezależny konsultant
• Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy płatności mobilne staną się powszechną formą płatności?
2. Czy FinTechy zdominują rynek płatności bezgotówkowych?
3. Czy do 2020 roku dojdzie do silnej konsolidacji rynku płatności bezgotówkowych w Europie?
4. Czy rynek europejski potrzebuje lokalnych schematów?

Moderator dyskusji - Janusz Diemko, niezależny konsultant
Uczestnicy dyskusji:
- Andreas Pratz, Partner, AT Kearney
-Chris Mason, Szef Działu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży, Worldline, grupa ATOS
-Scott Frisby, Manager ,First Annapolis
-Eric De Putter, Partner Zarządzający, Payment Redesign

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30-13:00

• Prezentacje wprowadzające uczestników panelu
• Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie zmiany zachowań konsumentów mają największy wpływ na rozwój płatności bezgotówkowych?
2. Jak wyglądać będzie świat płatności bezgotówkowych po 2020 roku?
3. Jak merchanci mogą wpływać na innowacje w płatnościach bezgotówkowych?
4. Czy regulacje stymulują czy hamują rozwój płatności bezgotówkowych?
5. Jakie zachowania FinTechów mogą do Polski przyjść z Europy Zachodniej?

Moderator dyskusji - Peter Jones, dyrektor zarządzający PSE Consulting.
Uczestnicy dyskusji:
Gosia O'Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe
Adrian Field, Senior Manager, Innovation Partnerships, Visa Europe
Georg Schardt, Dyrektor Zarządzający, Sofort
Douwe Lycklama, Partner, InnoPay
Brian Morris, Senior Business Leader, Emerging Payments Product Team, MasterCard

13:00-14:00
14.00–16.00

• Prezentacja wprowadzająca: dr Jan Byrski, adwokat i partner w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
• Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem IF – max. stawki IF, co-badging, HACR, unblending, kierunkowanie wyboru?
2. Co zmieni objęcie organizacji kartowych nadzorem państwowym?
3. Wyczerpująca informacja dla konsumenta o kosztach, przenoszeniu rachunków, rachunku podstawowym – czy te regulacje wpłyną na poprawę konkurencji pomiędzy bankami a innymi dostawcami usług płatniczych?
4. Czy nowa kategoria dostawców usług płatniczych (TPP) w dyrektywie PSD 2 zmieni polski rynek płatniczy?

Moderator dyskusji - dr Jan Byrski, adwokat i partner w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
Uczestnicy dyskusji:
-Katrol Stec, Dyrektor ds. Koordynacji Projektów, POHiD
-Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Bankowości Elektronicznej i Systemu Płatniczego, ZBP
-Rafał Gołębiewski, Dyrektor Generalny, Elavon Polska
-Michał Szymański, Wiceprezes Zarządu , KIR

16:00
19.00–23.00


19.30 – 20.15 Uroczysta kolacja w formie bufetu umiejscowionego we foyer,
20.15 – 20.30 Oficjalne przywitanie gości podczas gali
20.30 – 21.10 Wystąpienie artystów z teatru Roma (część pierwsza)
21.10 – 21.40 Wręczenie nagród eDukat w sześciu kategoriach:
• nowa technologia zmieniająca rynek płatności bezgotówkowych
• nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych
• osobowość roku świata bezgotówkowego
• firma roku świata bezgotówkowego
• wydarzenie roku świata bezgotówkowego
• najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych
21.40 – 22.20 Wystąpienie artystów z teatru Roma (część druga)
22.20 – 23.00 Muzyka taneczna

09:00–10:30

Prezentacja zaproszonego eksperta.

Prezentacja wprowadzająca: Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce, Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe.

Dyskusja panelistów dotycząca:
• Korzyści i barier rozwoju płatności elektronicznych w administracji publicznej.
• Perspektyw rozwoju płatności publicznych w Polsce na tle sytuacji w innych krajach.
• Potrzeb konsumentów i administracji w zakresie płatności z punkty widzenia dostawców usług płatniczych.

Moderator dyskusji red. Jacek Uryniuk
Uczestnicy dyskusji:
-Adam Tochmański, Dyrektor, Departamentu Systemu Płatniczego, NBP
-Paweł Bułgaryn, Koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, MF
-dr Michał Grabowski,Radca Prawny
-Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością,U.M.St. Warszawy
-Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce
-Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe

09:00–10:30

Prezentacja wprowadzająca: Zbigniew Rzepka, Technical Director, Ingenico Group

Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak merchanci mogą się włączyć w rozwój bezgotówkowych instrumentów płatniczych?
• Jakich produktów okołopłatniczych brakuje dziś merchantom na polskim rynku?
• Czy zmiany formalne w obszarze płatności bezgotówkowych zostały w pełni wykorzystane przez polski rynek?
• Jakie możliwości niesie dla merchantów PSD2 – czy będą chcieli z nich korzystać?
• Jaki będzie merchant przyszłości – a jakim chcieliby go widzieć agenci rozliczeniowi?
• Jaką rolę w przekształcaniu Polski w kraj bezgotówkowy mogą odegrać merchanci?

Moderator dyskusji Anna Maj – Prezes Zarządu Paytel
Uczestnicy dyskusji:
-Marek Paradowski, Prezes Zarządu, eService/Przewodniczący KAR
-Tadeusz Pankowski, Wiceprezes, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
-Małgorzata Ciszecka, Senior Manager Regional Product & Market Development, Visa Europe
-Zbigniew Rzepka- Technical Director, Ingenico Group
-Adam Augustyniak - Experienced Retail Business Support Manager, Lotos Paliwa

10.30–11.00
11:00–12:30


Prezentacja wprowadzająca: Aleksandra Frączek, Wiceprezes, Federacja Konsumentów

Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
• Jakie cechy instrumentu płatniczego są ważne dla konsumentów? Czy najważniejsze jest bezpieczeństwo płatności?
• Czy możliwa jest prywatność konsumenta na współczesnym rynku płatności?
• Co zrobić by chronić prywatność konsumenta na rynku płatności i równocześnie spełnić jego oczekiwania dotyczące form płatności?

Dyskusja z udziałem prelegenta i zaproszonych ekspertów
Moderator dyskusji prof. dr hab. Janina Harasim
Uczestnicy dyskusji:
-Nikodem Szadkowski- Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Rynku, UOKiK
-Aleksandra Frączek, Wiceprezes, Federacja Konsumentów,
-Wojciech Herra, psycholog, niezależny konsultant
-Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
-Grzegorz Wójcik - Head of Corporate Relations Naspers eCommerce, CEO & Founder Autenti.com

11:00–12:30

Prezentacja wprowadzająca: dr inż. Grzegorz Wojtenko, Prezes Zarządu MCX Systems

Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
• Jaką rolę w przekształcaniu Polski w kraj bezgotówkowy mogą odegrać firmy technologiczne?
• W których obszarach płatności bezgotówkowe będą rosły najszybciej?
• Czy firmy technologiczne nadal będą w Polsce partnerami czy konkurentami instytucji finansowych?
• Czy i jak zmieniające się formy płatności wpływają na zachowania klientów: kto – instytucja finansowa/bank czy dostawca usługi technicznej staje się partnerem pierwszego kontaktu dla klientów?

Moderator dyskusji dr Grzegorz Wojtenko – Prezes Zarządu MCX Systems.
Uczestnicy dyskusji:
-Grzegorz Wojtenko, Prezes Zarządu, MCX Systems
-Mieszko Mytnik, Dyrektor ds. Rozwoju, IT i Operacji w PayTel S.A. oraz Dyrektor Operacyjny ds. m/Platform w  COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o.
-Ryszard Rojowski, Dyrektor Działu Konstrukcyjnego R&G PLUS
-Mariusz Gasek,Prezes Zarządu, Solid Solutions

12.30–13.00
13:00–14:30


• Prezentacja wprowadzająca: Paweł Placzke, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego, PKO Bank Polski
• Dyskusja panelistów prowadząca do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak zmiany zewnętrzne wpłyną na strategie banków w obszarze płatności bezgotówkowych?
2. Co dla pozostałych interesariuszy rynku płatności bezgotówkowych może oznaczać nowa strategia banków?
3. Jakie cechy będzie mieć bank przyszłości?
4. Kto będzie najważniejszym sojusznikiem banków w najbliższych 5 latach?
5. Jak banki powinny walczyć z ofensywą FinTechów?

Moderator dyskusji - Zbigniew Wiśniewski, niezależny ekspert.
Uczestnicy dyskusji:
Jakub Kiwior, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe
Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe
Grzegorz Długosz, Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności
Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Paweł Placzke, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego

14.30–14.45
14.45
19:00
Pobierz program
Pobierz program

Prelegenci

Rada programowa

Partner Kongresu

Partner Gali

Platynowy partner

Złoty Partner

Srebrny Partner

Patroni honorowiPatroni medialni

Rejestracja

Warunki uczestnictwa

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w IV Międzynarodowym Kongresie Płatności Bezgotówkowych.

Do 22 lutego 2016 r. obowiązują preferencyjne warunki uczestnictwa.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie:

1490 PLN netto

do 22 lutego 2016 r.

1990 PLN netto

po 22 lutego 2016 r.

10% RABAT

Przy zgłoszeniu 2-3 osób z tej samej firmy

GRATIS

każda 4 osoba zgłoszona z tej samej firmy

FAKTURA VATLub wpisz kwotę, zarejestruj się i zapłać z PayU!

Dziękujemy za rejestrację. Wysłałyśmy potwierdzenie na adres email wskazany przy rejestracji.

Kontakt

Sylwia Toczyńska

Project ManagerFundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. 1 Sierpnia 1 lok. 36

02-134 Warszawa

tel.: +48 884-824-885

e-mail: sylwia.toczynska@frob.pl

e-mail: biuro@kongresplatnosci.pl

Wstecz